Bán nhà riêng
Thành phố Lạng Sơn
6.400.000.000 VND