Bán nhà riêng
Quận Tân Phú
13.200.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Tân Phú
2.900.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Tân Phú
4.950.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Tân Phú
6.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Tân Phú
Kiểm tra với người bán