Bán nhà riêng
Quận Hải An
1.700.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Hải An
1.450.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Hải An
2.500.000.000 VND