Bán nhà riêng
Quận Đống Đa
4.200.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Đống Đa
6.500.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Đống Đa
760.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Đống Đa
9.000.000.000 VND