Quận Cầu Giấy
25.000.000.000 VND
Bán nhà riêng
Quận Cầu Giấy
13.500.000.000 VND
Cho thuê
Quận Cầu Giấy
Miễn phí