Bán nhà riêng
Huyện Thanh Trì
1.500.000.000 VND
Bán nhà riêng
Huyện Thanh Trì
1.650.000.000 VND