Thị xã Thuận An
868.000.000 VNDVND
Thị xã Thuận An
868.000.000 VNDVND
Thành phố Qui Nhơn
800.000.000 VND